Projektowanie rekuperacji – Biała Podlaska

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje projektowanie rekuperacji w Białej Podlaskiej. Projekt wykonywany jest przez doświadczonych specjalistów, co daje gwarancję poprawności poprowadzenia przewodów wentylacyjnych oraz rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu. Przygotowujemy projekty rekuperacji na etapie budowy domu, a także w istniejących już budynkach.

 

Projektowanie rekuperacji a rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu

Prowadzenie przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne w miarę możliwości muszą być prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane lub izolowane o temperaturze różniącej się od temperatury powietrza nawiewanego maksymalnie o 12°C. Prowadzenie instalacji w pomieszczeniach, w których panuje znacznie niższa lub wyższa temperatura, jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zastosowania odpowiednio grubej izolacji.

Lokalizacja centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna, czyli rekuperator powinien być zlokalizowany w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze izolowanym, w którym panuje dodatnia temperatura przez cały rok. Zapewnia to efektywność pracy urządzenia. 

Lokalizacja czerpni

Czerpnia musi znajdować się w miejscu, w którym będzie zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i wiatrem i które będzie umożliwiało pobieranie jak najczystszego powietrza, a w okresie letnim również najchłodniejszego.

Rozmieszczenie nawiewników

Rozmieszczenie nawiewników powinno umożliwiać wentylację całej przestrzeni pomieszczenia. Mogą one znajdować się na poziomie podłogi, sufitu lub na ścianach. Najbardziej efektywne jest umieszczenie nawiewu w górnej strefie pomieszczenia. Kratki nawiewne i anemostaty należy montować jak najdalej od drzwi wejściowych.