Realizacja - wentylacja w Terespolu
Fot. 01
Realizacja - wentylacja w Terespolu
Fot. 02
Realizacja - wentylacja w Terespolu
Fot. 03
Realizacja - wentylacja w Terespolu
Fot. 04
Realizacja - wentylacja w Terespolu
Fot. 05
Realizacja - wentylacja w Terespolu
Fot. 06

Rozłożenie przewodów firmy Termokontrol na stropodachu.